Faturada Stopaj Kesintisi Nedir ?

Stopaj, hasılatın ilgililere ödenmesi aşamasında kaynakta kesilen ve o ilgili adına vergi dairesine yatırılan bir vergidir. Stopaj ticari kazançlarda kanunda belirtilen miktarda ödenir. Herhangi bir kişiye serbest meslek hizmeti yaptırdığınızda, yaptığınız ödemenin içerisinden Stopaj Vergisi kesilir ve kesilen kısımdan kalan kısmı siz karşı tarafa ödersiniz. Stopaj Vergisi olarak yaptığınız kesintiyi de muhtasar beyannamede devlete ödersiniz.

Stopaj Zorunluluğu Olan Ödemeler

  • Personellerin ücret ödemeleri
  • Kira ödemeleri (kiraya verenin şahıs oluğu durumlarda)
  • Mevduat faizi
  • Serbest meslek ödemeleri (mali müşavir, avukat..)

Stopaj Kesintili Fatura Düzenleme ve Fatura Yazdırma...

faturaniyazdir.com servisi stopaj kesintili fatura yazdırma özelliğine sahiptir. Girdiğiniz stopaj oranına göre fatura toplamlarını otomatik olarak hesaplar.

fatura stopaj kesintisi
s