Faturada Iskonto Gösterimi

Fatura içerisinde ıskonto yapmak istiyorsak mutlaka işlemin asıl bedelinin de yer alması gerekmektedir. Bir başka açıklama ile ; iskonto tutarının asıl bedelden indirilmesi suretiyle üzerinde mutabık kalınan iskonto sonrası bedele ulaşılması gerekmektedir.

iskontolar faturanın en altında toplu olarak gösterilebilir. (fatura bazında ıskonto). Veya; teslime konu her bir mal/hizmete ait satırda tutar şeklinde de gösterilebilir.

ıskontolu fatura

Toplam bedel üzerinden ıskonto düşükdükten sonra kalan tutar üzerinden kdv hesaplanır. Örnek olarak 110TL toplamı olan bir faturaya 10TL ıskonto yaparsak ara toplam 100TL olur. %18 kdv oranını 100TL üzerinden hesaplarız. Genel toplam 118TL olur.

Satış faturası veya benzeri belgelerde gösterilmeyip sonradan bir dekontla bildirilen iskontoların, KDV matrahından indirilmesi de söz konusu değildir.

Iskontolu Fatura Düzenleme ve Fatura Yazdırma...

faturaniyazdir.com servisi iskontolu fatura düzenleme ve fatura yazdırma özelliğine sahiptir. Vereceğiniz oran veya tutar ile fatura toplamı üzerinden ıskonto veya her bir kalemden ıskonto yapabilirsiniz. Online fatura yazdırma programından siz de faydalanın. Başlamak için anasayfadaki üyelik formunu doldurun